BUNARDŽIJE

063 771 27 41

O namaZahvaljujući umeću gospodina Srđana Putića do sada je iskopano više od hiljadu bunara u Srbiji, Republici Srpskoj, ali i šire...detaljnije
                    063 771 2741


  • Naše ekipe na terenu.. naš kanal sa video zapisima:

  

                     **kliknite

Pratite nas


bunardzijasrdjan.com


O Bunarenju i pronalasku vode Kada se naiđe na vodu instrument se savija i potvrđuje da tu postoji izvor. Onda se to proverava rostfrajnim žicama, koje se ukrštaju ako vode ima. Međutim, ako rašlje ne pokažu snagu vode, opet se ne određuje kopanje, već se ide dalje, traži se jače vrelo. Jednostavno, na instrumentu se oseti da li ima kamena, jer onda krajevi skaču, ne stoje ravno. Dubina se meri tako što se odmakne od mesta izvora do mesta na kojem se vrh instrumenta ponovo savija i to je dubina.


                                                                          Kopani bunari

U prošlosti svi bunari su bili ručno kopani. Nisu imali električne pumpe, a voda se izvlačila ili kantama ili pomoću mehaničkih pumpi. Varirali su veličinom, ali obično su bili dovoljno veliki da jedan ili više ljudi može da stane u njih. Najčešće su bili dubine do 60 metara. Zidovi su najčešće osigurani lomljenim kamenom ili ciglom, kako bi se spriječilo obrušavanje, te da se zaštite ljude koji kopaju ili povremeno ulaze u bunar radi češćenja. Međutim, u novije vrijeme su se izvodili kopani bunari večeg prečnika primjenom kesona. Ovaj vid bunara je napušten zbog velikih rizika i čestih nesretnih slučajeva sa smrtnim ishodom po radnike koji su izvodili ili čistili bunare. Iz navedenih razloga, danas se uglavnom bunari izvode mašinskim bušenjem. Ovu vrstu bunara nazivamo bušeni bunari. Bušeni bunari se koriste za navodnjavanje poljoprivrednih površina, vodosnabdijevanje industrije i naselja, odvodnjavanje rudnika, zahvatanje termalnih, termomineralnih i mineralnih voda i sl.